Artiklar

Landskap

Två liv för en fläskpannkaka - om Lars Moderus från Röddinge

Författare: Gunnar Ståhl
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 4/2000, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Om ett dråp i Skåne 1816.

George Akerlof - Nobelpristagare med rottrådar i Dalarna!

Författare: Stenåke Petersson och Elisabeth Thorsell
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 5/2001, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
George Akerlof erhöll nobelpriset i ekonomi år 2001. Artikeln presenterar hans svenska förfäder (från Husby i Dalarna).

Guldsmedssläkten Fernlöf

Författare: Nils Sundelius
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 1984:3 sid. 7, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Nils Sundelius visar här på hur ett släktled kommit bort hos de äldre genealogerna Fernow och Fryxell när det gäller de äldsta släktleden i guldsmedssläkten Fernlöf från Filipstad.

Sveriges släktregister

Författare: Urban Sikeborg
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 1996:4, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

Kritisk presentation av den serie sockengenealogier för Hälsingland och Gästrikland som gavs ut under namnen Sveriges släktregister respektive Min Släkt.

I Uppsala stift från 1593. En granskning av Stiftshistoriska kommitténs arbete med det nya herdaminnet för ärkestiftet och dess samlingar

Författare: Urban Sikeborg
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 1994:4 (3 s.), utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

I artikeln berättas om Uppsala domkapitels omfattande samlingar och personregister och om arbetet med att ge ut ett nytt herdaminne för ärkestiftet. Artikeln innehåller också en sammanställning över vad domböckerna berättar om 1600-talsprosten i Bollnäs Olaus Andreae Helsingius (Arnaesius) och dennes syskon.

Om gårdsnamnen i Ovansjö

Författare: Harald Nyström
Artikeln ingår i: Från Gästrikland 1933 s 29 - 46

Sammanställning av gårdsnamnen i Ovansjö med vissa uppgifter om ägare från 1500-talet och framåt

Annonser