Artiklar

Värmland

Släkten Lidback i Karlstad

Författare: C. V. Bromander
Artikeln ingår i: VärmlandsAnor 1993:3 sid. 4-6

Fortsättning på artikeln från föregående nummer. I denna del finns familjetabeller för komminister Paulus Julius Lidback (1808-1855) på Hammarö, bruksförvaltare Erik Gustaf Lidback (1839-1922) i Karlstad, löjtnant Erik Albert Stras Lidback (1880-) samt läroverksadjunkten Axel Kristian Lidback (1853-1929) i Stockholm och senare bosatt i Skönberga nära Söderköping.

Fanns släkten de la Tuange i Värmland?

Författare: Kjell Lindblom
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 3/1996, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

Om vallonsläkten de la Montagne. Artikeln är också publicerad i Nättidningen RÖTTER, klicka här.

Nämndemännen - bönder och lagskipare

Författare: Peter Olausson
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 3/1982, sid. 1-6, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Artikeln handlar om vad en nämndeman sysslade med, vilka arbetsuppgifter samt vilken ekonomi och status som hörde samman med detta ämbete.

Guldsmedssläkten Fernlöf

Författare: Nils Sundelius
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 1984:3 sid. 7, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Nils Sundelius visar här på hur ett släktled kommit bort hos de äldre genealogerna Fernow och Fryxell när det gäller de äldsta släktleden i guldsmedssläkten Fernlöf från Filipstad.

John Ericssons mf ff fm och mf ff ff f?

Författare: Sven Hesslow
Artikeln ingår i: VärmlandsAnor 2000/1/12
Artikeln handlar om John Ericssons förfäder från Kroppa sn, och författaren föreslår att dennes anfader Johan Christophersson Horn ska komma från Hornkullen i Kroppa, och egentligen höra till släkten Graff, som är känd där sedan ca 1600, och som även skall ha givit upphov till brukspatronerna Grave.

Registrera domböcker. Några ord om metoder och om ett värmländskt pilotprojekt

Författare: Peter Olausson, Gillberga
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
Problemet med domböckerna är att det är en så överflödande källa för släkt- och hembygdsforskare att få orkar ta sig an den. Men det pågår försök att göra domböckerna mer tillgängliga.

Annonser