Björn JohanssonTill Årets eldsjäl 2016 har Björn Johansson utsetts, nominerad av Föreningen DIS. Björn var en av bildarna av DIS 1980 och kunde med det kombinera sina intressen för datorer och för släktforskning. Han deltog i den inledande fasen av utvecklingen av Disgen, var styrelseledamot i DIS till 2000 och redaktör för medlemstidningen Diskulogen till 2003.

Efter Björns pensionering 2003 tog hans intresse för kartor fart. Han har som ledare för en större grupp varit eldsjälen i den omfattande utveckling och anpassning av kartor, som DIS har ägnat sig åt de senaste åren, och också utbildat många släktforskare i karthantering. Tillsammans med Karl-Ingvar Ångström författade han den andra handboken i förbundets serie, Kartforskning, och arbetar för närvarande med en reviderad revision av handboken, nu kallad Släktforska med kartor.

Björn har stor del i att DIS 2012 tilldelades Kartografiska Sällskapets pris som Årets organisation för sina insatser att ”med digitala kartor visualisera både släktförhållanden och anförvanters geografiska positioner i tid och rum”.