Pontus MöllerFörre riddarhusgenealogen Pontus Möller tilldelades 1992 års Victor Örnbergs Hederspris som delades ut under släktforskardagarna i Uppsala.Under sin långa tid på Riddarhuset utgav han ett antal mönstergillt redigerade årgångar av Adelskalendern och intresserade sig särskilt för att spåra i utriket borttappade svenska adelsmän och -kvinnor.

Han har också under lång tid varit redaktör för Släkt och Hävd och även medverkat i Svenska Släktkalenderns redaktionskommitté, och tillsammans med Hans Gillingstam sett till att det tredje häftet av första bandet av Äldre svenska frälsesläkter fick se dagens ljus. Pontus Möller har också skrivit ofta i Släkthistoriskt Forum.