Socken-Sök

intro sockenSocken-Sök är ett hjälpmedel för släktforskare, som har kunnat skapas tack vare ekonomiskt stöd från Rötters Vänner. Läs mer om Socken-Söks bakgrund här.

Socken-Sök är databasen som hjälper dig att snabbt hitta bland socknar, härader, kommuner, landskap och län.

Exempel på frågor som du kan få svar på:
  • Var en socken är belägen (härad, kommun, landskap och län)
  • Vilka socknar som finns i en viss kommun eller ett visst härad
  • Vilka socknar eller kommuner som finns i ett visst län
  • Vilka socknar eller kommuner som finns i ett visst landskap
  • Var en sockens originalkyrkböcker förvaras
  • Vilken SCB-kod en viss socken har
  • Vilken socken som motsvaras av en viss SCB-kodSök socken

Avancerad sökning