Nils William OlssonNils William Olsson, PhD, i Winter Park, Florida, tilldelades 1994 års Victor Örnbergs Hederspris för sin utomordentligt viktiga och långvariga insats inom emigrationsforskningens domäner.Nils William Olsson, som är född i USA av svenska föräldrar, och delvis är uppväxt i Sverige, började intressera sig för emigranterna redan under sin tjänstgöring som marinattaché i Sverige under Andra världskriget, och medverkade därefter till startandet av Swedish Pioneers Historical Society , numera American Swedish Historical Society. Hans första storverk kom på 1960-talet med Swedish Passenger Arrivals to New York 1820-1850, följt av en andra del om några andra hamnar. Detta arbete kom 1995 ut i en ny, utökad upplaga, gjord i samarbete med fil dr Erik Wikén.

Efter att ha lämnat sin diplomattjänst staratde han Swedish American Council of America och var dess förste verkställande direktör, hela tiden samlande och publicerande artiklar om svenskarna i Amerika.

Efter sin pensionering startade han kvartalstidskriften Swedish American Genealogist och var dess redaktör till nära 90 års ålder.

I slutet av 1990-talet utkom han med Swedish Voters in Chicago 1888, ett jättearbete, utfört vid nära 90 års ålder.