domstolsforskaDomstolarnas arbete har genom tiderna genererat ett källmaterial som är en guldgruva för alla som forskar i historien. Ambitionen med den här boken är att den ska vara en lättillgänglig översikt för den som intresserar sig för släktforskning och personhistoria och visa hur man kan dra nytta av våra domstolsarkiv.

Få andra arkivtyper erbjuder information som ger ett sådant djup och liv åt de enskilda människorna i vår historia. Här kan man åckså hitta beskrivningar som säkerställer samband som kan vara omöjliga att hitta någon annanstan: en arvstvist som tvingar fram uppgifter om tidigare generationer, en bördstvist som avslöjar förhållanden bakåt till en tid som saknar arkiv eller ett vittnesmål av en 80-åring om saker som hänt under dennes ungdom, med mera. Välkommen in i domböckernas förtrollande värld!

 

Författare: Claes Westling
Upplaga: 2:a
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-91-88341-22-8
Handbok i serien: 10

 

Köp Domstolsforska i Rötterbokhandeln

Hämta studiehandledning