Sveriges Släktforskarförbund är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundet är de anslutna släktforskarföreningarnas röst i kontakten med myndigheter och organsiationer samt ger stöd och service åt föreningarna. Alla släktforskarföreningar är välkomna att ansluta sig till Sveriges Släktforskarförbund och ta del i att lyfta viktiga frågor och tillvarata släktforskarnas intressen samt få tillgång till medlemsförmånerna.

Ansök om att bli medlem

Är er förening intresserad av att ansluta er till förbundet?

Ansökningsblankett medlemsförening (pdf)

Normalstadgar för föreningar

Släktforskarföreningar samlar intresserade personer på lokal nivå. För att föreningsarbetet ska fungera beslutar föreningen om stadgar, som reglerar verksamheten. Sveriges Släktforskarförbund har därför tagit fram normalstadgar för föreningarna.

Exempel normalstadgar förening (pdf)

Arbetsordning

Sveriges Släktforskarförbund har också tagit fram en arbetsordning som kan fungera som ett komplement till normalstadgarna.

Arbetsordning förening (pdf)