arsbok17Här följer en redogörelse för de artiklar som ingår i årsboken:

  • Ola Lönnqvist tar en ovanlig källa, herbarier, till hjälp i sitt sökande efter botanisten och läroverksadjunkten Johan Malcolm Blombergs kringresande livshistoria.
  • Johannes Daun skriver om levnadsförhållanden, familjeplanering och barnantal på 1800-talet.
  • En "jätte" från Odensvi är föremål för Ulf Eneroths väldokumenterade reportage. "Big Gust", 2,32 meter i strumplästen, hamnade så småningom i Wisconsin, där han numera även står staty.
  • Ett annorlunda levnadsöde fick den gotländske bondgrabben Marcus Briant, som blev silversmed och byggde en kyrka i London. Lars-Olov Eriksson berättar under rubriken "Konsten att finna det man inte söker".
  • "Hannun Jussa och hans barn – 100 år i Torne Lappmark" heter Erik Kuoksus exposé över kända familjer på våra allra nordligaste breddgrader.
  • Olof Cronberg tar oss med genom många länder och ovanliga arkiv på jakt efter sina europeiska förfäder.
  • Upplands järnrike står i centrum för Björn Hagelins redogörelse för smeder och bruk och väldokumenterade källor.
  • Claes Westling, välkänd arkivarie i Vadstena, tipsar om mindre använda källor på våra landsarkiv.
  • Medverkar gör också Gunilla Nordlund och Elisabeth Renström, kända från succéprogrammet SLÄKTBAND på Sveriges Radio.

Utgivare: Sveriges Släktforskarförbund
Redaktör: Ted Rosvall
Antal sidor: 349
Utgivningsår: 2017
ISBN: 9789188341136

Köp Släktforskarnas årsbok i Rötterbokhandeln