Örjan Hedenberg

Hederspriset till Victor Örnbergs minne tilldelas i år Örjan Hedenberg, Järfälla, som nominerats av Föreningen för Smedsläktsforskning (FFS).

Örjan Hedenberg blev aktiv i smedsläktsforskningen redan under FFS´ första år. Han har gjort betydelsefulla insatser när det gäller att ta fram och förmedla kunskaper om smeder, deras släkter och de miljöer där de verkat. Örjans systematiska och omfattande arbete med att identifiera smeder och deras familjer i kyrkböcker och hammartingsprotokoll har legat till grund för den smeddatabas som han sedan länge är ansvarig för. Databasen omfattar i dag ca 315 000 personer, och över 3 500 smedsläktsnamn har identifierats.

Örjan har också varit mycket engagerad i att söka skriftlig information om järnbruken, vilket resulterat i den serie publikationer om järnbruk och smedjor i olika landskap som FFS publicerat de senaste åren. För Örjan är kvaliteten i uppgifterna kring järnbruk och smeder viktig. Det har kommit till uttryck i en omfattande produktion av artiklar, i tidningen Smedforskaren, i skriftserien Svenska Smedsläkter och i olika forum på nätet. Han är sedan 2018 redaktör för Smedforskaren och är också vice ordförande i FFS. Forskningsmetodik har Örjan fått med sig från sitt yrkesliv. Han är teknologie licentiat och var verksam inom massa- och pappersindustrins forskningsinstitut.
Värt att notera är att en del av de pappersbruk han då kom i kontakt är arvtagare till järnbruk.