Roy Ernered, Göteborg, får 2022 års utmärkelsen Årets Eldsjäl efter att ha nominerats av flera personer. Roy har med stort engagemang kartlagt familjer och släktrelationer i ett antal sydsvenska socknar. Genom att lägga ut materialet på sin hemsida och beredvilligt dela med sig av sina kunskaper har han kunnat ge stöd till många släktforskare.

Arbetet började för 25 år sedan och i dag har han registrerat samtliga familjer i de 11 församlingarna i södra Halland som ingick i Höks härad (ungefär nuvarande Laholms kommun) och två på södra sidan av Hallandsåsen, ända från kyrkbokstidens början och minst till mitten av 1900-talet. Totalt handlar det om uppemot 200 000 personer.

Stora delar av materialet finns på www.roye.se och två församlingar trycktes i bokform 2016.