Riksarkivet (RA) har inom ramen för forskningsinfrastrukturen Swedpop registrerat flera av de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige, till exempel folkräkningarna 1880, 1890, 1900 och 1910. Nu pågår registrering av 1930 och 1940 års folkräkningar.

Sedan 2019 har Sveriges Släktforskarförbund (SSF) och närmare 200 volontärer hjälpt Riksarkivet med registreringen av folkräkningen 1940. Underlaget har varit det material som levererades till Statistiska centralbyrån inför 1940 års folkräkning. I linje med övrig databasuppbyggnad inom SwedPop har registreringen gjorts med vetenskaplig metod och krav på fullständighet. Den färdiga databasen kommer att bli ett standardverk i den vetenskapliga infrastrukturen, såväl för humaniora som för samhällsvetenskap, ekonomi och medicin.

Nu riktas alla resurser till 1930!

Riksarkivet kommer inom kort att pausa registreringen av folkräkningen 1940 för att rikta alla tillgängliga resurser till folkräkningen 1930. Denna folkräkning är starkt efterfrågad, särskilt av den akademiska forskningen, p.g.a. mervärdet av utökade uppgifter och vi satsar därför på att färdigställa den med hjälp av SSF volontärer.

Registreringen av folkräkningen 1940 kommer i stället att tas över av en extern aktör, men allt arbete som hittills lagts ned av förbundets volontärer kommer att användas som grund och facit för den kommande registreringen. Dessutom kommer förbundet och dess volontärer att få i uppdrag att kontrollera kvaliteten på 1940-databasen så att den uppnår en hög och jämn vetenskaplig nivå.

Vad händer nu?

Registreringsformuläret för 1940 kommer att stängas ned den 2 oktober 2023 och aktiva registrerare kan sedan anmäla intresse för en fortsättning med registrering av 1930 års folkräkning.

Arbetet med 1930 har redan pågått under en längre tid, så kvarvarande församlingar har en något sporadisk spridning geografiskt och kommer att fördelas enligt Riksarkivets prioritering. Registrerarna kommer dock ha möjlighet att välja mellan landsbygd och stad samt meddela önskemål om ett mer lättläst underlag. När det gäller de stora stadsförsamlingarna kommer dessa att registreras av flera användare samtidigt, med ett nytt och ledigt intervall allt eftersom.

Redan aktiva registrerare i 1940 får instruktioner vad som gäller för dem. Övergången kommer gå smidigt då användarkonto, länkar, och själva programverktyget Persona bibehålls.

Underlaget att registrera nu är alltså det material som levererades till Statistiska centralbyrån inför folkräkningen 1930, som är något mer omfattande än 1940 och innehåller utökade uppgifter som t.ex. inkomst, förmögenhet, utbildning, vigsel- och inflyttningsdata.

En ny manual speciellt för 1930 års folkräkning finns under Hjälp i Persona.

Är du intresserad?

Vi söker gärna fler släktforskare som är intresserade av att medverka i en registrering av Sveriges befolkning 1930 och på så sätt både stödja förbundet och medverka till en ny, kvalitativt högtstående databas till glädje för bland annat släktforskningen.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan till projektledare Anders Berg på e-postadressen sb1930@rotter.se.