Tyskland: Senast inlagda fotografier

Kommentarer


271446

På framsidan står antecknat årtalet "1910" och på baksidan står antecknat "S Joh Sundén ; Verwalter ; Tornbüll - Landerwiss Sel---". De sistnämnda orden osäkra. Tillhör bunten #271440.

Katalog:H. Nedell
Fotografens namn & adressH. Nedell, Grosse-Str. 9, Apenrade
267968

Okänd person. Troligtvis togs detta fotografi under utbildning i Tyskland, och detta är en kollega eller studiekamrat till Einar Carlsson. Se #267967 Album #267966

Katalog:Rudolf Hahn
Fotografens namn & adressRudolf Hahn, Frankfurter Allee 84, Berlin
267967

EINAR Selim Carlsson född 14 dec 1889 i Marbäcks Södergård, Jönköping. Son till KLARA Lovisa Eriksson född 16 mar 1865 i Marbäcks Östergård. Fader okänd. Styvfader är Karl AUGUST Pettersson född 7 jan 1868 i Eket, Marbäck. Einar utbildar sig till flygmekaniker/montör bl.a. i Tyskland, och arbetar på Centrala Flygverkstäderna i Malmslätt (CVM). Där blir han senare verkmästare. Troligtvis togs detta fotografi under utbildningen i Tyskland. Album #267966

Katalog:Rudolf Hahn
Fotografens namn & adressRudolf Hahn, Frankfurter Allee 84, Berlin
266731

På framsidan på en papperslapp står ”Oscar Möllerstedt Hamburg”. På baksidan står antecknat ”Skräddar Möllerstedt Hamburg. Foto från år 1887 då jag vistades i Hamburg. Oscar Möllerstedt. Den så älskvärde och gästvänlige husfadern i Hamburg. Antecknat 1926 RW Garberg”. Tillhör album #266647.

Katalog:H. Kekuli
Fotografens namn & adressH. Kekuli, Schulterblatt 3, Altona
266693

Fotot är av kabinettsstorlek. På framsidan på en papperslapp står ”Fru Elise Möllerstedt född Molkenbuty, Hamburg, Olga. (vänd) Ella. Frida. Selma.”. På baksidan står antecknat ” Foto från år 1887 då jag vistades i Hamburg med skeppet Levant fr. Gefle. Fru Elise Möllerstedt född Molkenbuty med sina små flickor från 10 till 1 år. Olga. Selma. Ella. Frida. En älskvärd och gästvänlig familj. Högt uppskattad av dem då varande fattige sjömannen – undertecknad utan även av många andra främmande sjömän ...
Läs mer...

Katalog:H. Elvers
Fotografens namn & adressH. Elvers, St Pauli Langereihe 29, Hamburg
266689

På framsidan på en papperslapp står ”fru Gustava Möllerstedt Hamburg”. På baksidan står antecknat ”Foto från år 1887 vid undertecknads vistelse i Hamburg. Gustav Möllerstedts Fru”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressTheodor Petersen, Langereihe No 4, St Pauli, Hamburg
266688

På framsidan på en papperslapp står ”Gustav Möllerstedt Hamburg”. På baksidan står antecknat ”Foto från år 1887 då undertecknad vistades i Hamburg. Boningsmästaren (?) Gustav Möllerstedt. Broder (tvilling) till Oscar Möllerstedt”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressTheodor Petersen, Langereihe No 4, St Pauli, Hamburg
266685

På framsidan på en papperslapp står ”Frida Möllerstedt-Hamburg 4 år – år 1887.” På baksidan står antecknat ”Foto från år 1887 då undertecknad vistades i Hamburg – Levant. Frida Möllerstedt, vid nämnda tid 4 år. Blev gift 1908 med en tysk kontorsman i New York Max Jensen. Bosatta i Boulevard Jersey City Hights, New York. Ho vet var hon nu befinner sig?”. Tillhör album #266647.

Katalog:H. Elvers
Fotografens namn & adressH. Elvers, St Pauli Langereihe 29, Hamburg
266684

På framsidan på en papperslapp står ”Ella Möllerstedt-Hamburg 6 år – år 1887.” På baksidan står antecknat ”Foto från år 1887 då undertecknad vistades i Hamburg – Levant. Ella Möllerstedt - Hamburg. Hon blev gift med en tysk förrättningsman i Blankenäs. 1909 xxxx varit änka i sex år. Sedermera bosatt i Sidney, Australien. Hon har flera barn. Antecknat 1926 av RW Garberg (Kära barnen)”. Tillhör album #266647.

Katalog:H. Elvers
Fotografens namn & adressH. Elvers, St Pauli Langereihe 29, Hamburg
266683

På framsidan på en papperslapp står ”Selma Möllerstedt-Hamburg 8 år – år 1887.” På baksidan står antecknat ”Foto från år 1887 då jag undertecknad vistades i Hamburg. Selma Aurelia Möllerstedt, då 8 år. Blev gift med utländsk sjökapten? Norrman Capt Martin Steen fr. Holmenstrand (?). Seglat en längre tid med sin man på sjöresor (mest?) Australien o Olian (?) Island. Detta omkring åren 1908-1911. Ho vet om de nu leva eller äro döda? Antecknat 1926 av RW Garberg (Kära barn!)”. Tillhör album #266647 ...
Läs mer...

Katalog:H. Elvers
Fotografens namn & adressH. Elvers, St Pauli Langereihe 29, Hamburg
266682

På framsidan på en papperslapp står ”Olga Möllerstedt-Hamburg 11 år – år 1887.” På baksidan står antecknat ”Foto från år 1887 då jag vistades i Hamburg med skep Levant. Olga Charlotte Möllerstedt, då 13 år gammal. Blev gift med en norsk sjökapten Jacobsen fr. Oslo. Hade en son, nu vid 30 års ålder vid namn Oscar. Olga är nu död och mannen är omgift. Detta enligt nyliga underrättelser. Antecknat 1926 av RW Garberg (Alla syskonen vara mig kära)”. Tillhör album #266647.

Katalog:H. Elvers
Fotografens namn & adressH. Elvers, St Pauli Langereihe 29, Hamburg
266681

På framsidan på en papperslapp står ”Oscar Knudesen Hamburg”. På baksidan står antecknat ”Oscar Knudesen Hamburg d. 18/2 1888 (1889?) Var vid nämnda tid Waterderk (?) hos Oscar Möllerstedt. Norrman. Rese och hyggelig pojk för övrigt. Nämnda firma nedlades för många år tillbaka.”. Tillhör album #266647.

Katalog:H. Elvers
Fotografens namn & adressH. Elvers, St Pauli Langereihe 29, Hamburg
266680

På framsidan på en papperslapp står ”Fru Louise Vallentina Molkenbuty Hamburg”. På baksidan står antecknat ”Foto från år 1887 då undertecknad vistades i Hamburg. Fru Louise Vallentina Molkenbuty. Mormor till Fru o Oscar Möllerstedts dåvarande fyra barn: Olga, Ella, Frida o Selma. Antecknat 1926 av RW Garberg (Vistades länge i familjen)”. Tillhör album #266647.

Katalog:H. Elvers
Fotografens namn & adressH. Elvers, St Pauli Langereihe 29, Hamburg
266679

På framsidan på en papperslapp står ”Oscar Möllerstedt Hamburg”. På baksidan står antecknat ”Foto från år 1887 då undertecknad vistades i Hamburg. Herr Oscar Möllerstedt, då omkring en 42 års man. Drev skrädderirörelse, egentligen endast för sjöfolk. En vänsäll (?) man, mycket omtyckt av allt sjöfolk för sin redbarhet i affärer. För övrigt mycket gästvänlig familj. Led vid nämnda tid av känd reumatism i benen (antagligtvis nu död?). Antecknat 1926 av RW Garberg (Han var mig en kär vän!)”. Tillhö ...
Läs mer...

Katalog:H. Elvers
Fotografens namn & adressH. Elvers, St Pauli Langereihe 29, Hamburg
266678

På framsidan på en papperslapp står ”Fru Elise Möllerstedt”. På baksidan står antecknat ”Foto från år 1887 då undertecknad vistades i Hamburg. Fru Elise Möllerstedt Hamburg, född Molkebuty, i Blankenäs. Gift med Skräddar Oscar Möllerstedt från Göteborg med vilken hon hade fyra små rara flickor mellan 13 o 3 år. År 1887. Rar kvinna omhuldade mig som sitt eget barn! (antagligen död ?)”. Tillhör album #266647.

Katalog:H. Elvers
Fotografens namn & adressH. Elvers, St Pauli Langereihe 69, Hamburg
266677

På framsidan på en papperslapp står ”Sjökapten G.A. Elfstadius”. På baksidan står antecknat ”† 1937 Född 1854. Seglade i sina yngre år som styrman å skeppare. I 35 år som Sjömanshuset i Gefle sekreterare – är det fortfarande - skeppskamrat”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressEmil Tiedemann, Richtweg No 12, Bremen
266659

På framsidan på en papperslapp står ”Sjökapten Axel Grundén”. På baksidan står antecknat ”Sjökapten Axel Grundén, min rätta morbror. Förde från Hamburg → Central amerika ång. ”Luxor” 1887. Seglade sålunda under 1880-talet, som xterskeppare för Hamburg rederier. Var gift med en fyrskeppskaptens dotter från Kuxhaven Obs. de äro nog döda länge sedan ? född på 1840-talet”. Tillhör album #266647.

Katalog:A. Noack
Fotografens namn & adressAug. Noack, St Pauli Langereihe 69, Hamburg
Kommentar
2023-03-16 21:39:14 Marianne Elfström
Kan detta möjligen vara Axel Robert Grunde'n född 1835-08-11?
266658

På framsidan på en papperslapp står ”Fru Wilhelmina Grundén” På baksidan står antecknat ”Fru Wilhelmina Grundén från Kuxhaven. Gift med Sjökapten Axel Grundén”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressD. Wettern, St Pauli, Langereihe, Hamburg & Schulterbla...
266168

Okänd man

Fotografens namn & adressBernhard Prill Lübeck Oldesloe
266167

Okänd man

Katalog:Julius Rogall
Fotografens namn & adressJulius Rogall, Beckergrube 9, Lübeck
266166

Okänd man

Katalog:J. Maass
Fotografens namn & adressJ. Maass, Breitestr. 37, Lübeck

Sök i PorträttfyndSök bilder utifrån motiv