Övriga Norden: Senast inlagda fotografier

Kommentarer


240682

Okänt brudpar. Ur album #240612 Kan ha anknytning till Gällivare, Malmberget eller Jörn.

Katalog:Expres
Fotografens namn & adressFotografiska reprodutions Expres og Forstörrelsesanstal...
240610

Okänd kvinna. Från samma album som #240109.

Fotografens namn & adressStn. Szacinski Prinsensgade 12
240495

Okända kvinnor. Från samma album som #240109.

Fotografens namn & adressStn. Szacinski jr. Christiania
240287

Från samma album som #240274. Skrivet i albumet : Hulda t. h. & Ester Engelbrektsson 1919 Livbacken.

Katalog:G. L. Sollem
Fotografens namn & adressG. L. Sollem, Fredrikstad
239875

Tillhör albumet #239581. På fotots baksida står antecknat "Elin Wullf ; Köpenhamn 74".

Katalog:Chr. Neuhaus
Fotografens namn & adressChr. Neuhaus, Store Kjöbmagergade No 14, Kjöbenhavn
239874

Tillhör albumet #239581. På fotots baksida står antecknat "P Holst ; Födt 5 Augusti 1846 ; Linköping 1873".

Fotografens namn & adressJohannes Petersen, Nörrebrogade 12, Kjöbenhavn
239751

Okänd man. Från samma album som #239531.

Katalog:Grugni & Co.
Fotografens namn & adressGrugni & Co Kjöbenhavn, B.
239588

På baksidan fotot står antecknat : " Käre Hans ! Jag kommer sjelf för att se hur det går med dig, var icke det betänksamt gjort. Till og med, vill jag blifva hos dig, om jag får lof. (nytt stycke) Fra Christin og mig de vänligaste hälsningar. måtte den kära xxxx snart göra dig fullkomligt frisk, du käre bror ! Din egen syster D". I albumet står antecknat "Doris". Tillhör albumet #239581.

Katalog:L. Dinesen
Fotografens namn & adressL. Dinesen, Overgade no 11, Odense
239587

På fotots baksida finns en ganska lång hälsning till albumets ägare (antar jag) i svårtolkad skrivstil som kanske kan tydas ytterligare men prioriterar i detta läge att ladda upp bilden. En försiktig tolkning är att det är en hälsning till ägaren av albumet som då skall heta "Hans". Tillhör albumet #239581.

Katalog:L. Dinesen
Fotografens namn & adressL. Dinesen, Overgade no 11, Odense
239584

På baksidan av fotot finns antecknat " Maritz Stannius ; Köpenhamn ; 76". Tillhör albumet #239581.

Katalog:E. Ryes
Fotografens namn & adressE. Ryes, Overgade no 11, Odense
Kommentar
2021-02-19 11:59:03 Ann-Mari Bäckman
Det kan vara en bror till Maria Karolina Stannius gift Ahlman född 1814, Als, Danmark. Se #239581
239370

Okänd från samma album som #239350.

Katalog:Finne
Fotografens namn & adressFinne, Carl Johansgade 19, Kristiania
239307

Okänd från samma album som #239220.

Katalog:Expres
Fotografens namn & adressExpres, Hurup, Danmark
239215

Okänd från samma album som #239105.

Fotografens namn & adressThaarup & Nielsen, Gothersgade 21, Köpenhamn
239207

Okänd person. Samma parti som #239197

Fotografens namn & adressJoh. B. Carlsen, Torvet 12, Christiania
239186

Okänd från samma album som #239105.

Fotografens namn & adressMartin Stahl, Rosengade, Slagelse
239160

Okänd från samma album som #239105.

Fotografens namn & adressHulda Björkgren, Jernbanegade, Kjöge
239142

Okänd från samma album som #239105.

Fotografens namn & adressChr. Jörgensen, Torvet 10, Assens
239112

Okänd från samma album som #239105.

Fotografens namn & adressAtelier du West, Istedgade 31, Köpenhamn V.
239067

Ludvig Hansen 9

Katalog:Ludvig Hansen
Fotografens namn & adressLudvig Hansen, Helsingör
238981

Okända personer. Samma album som #238974.

Katalog:Bülund
Fotografens namn & adressAxel Bülund, Haegers Efterf., Fredriksstad
238980

Okända personer. Samma album som #238974.

Katalog:Bülund
Fotografens namn & adressAxel Bülund, Haegers Efterf., Fredriksstad

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv