Fader okändUppgift om vem som är fader till barn födda utom äktenskapet saknas ofta i födelse- och dopböcker förr. Detta försatte både mor och barn i en svår situation. Idag vållar det släktforskaren en stor besvikelse, i synnerhet om barnet föddes så sent som i början av 1900-talet. Om fadern inte kan identifieras går det inte att forska vidare på barnets fädernelinje. Denna handbok visar vilka spår släktforskaren kan följa för att i lyckliga fall avslöja den okända faderns identitet.

Elisabeth Reuterswärd är historiker och arkivarie. Hon anställdes 1977 av Landsarkivet i Lund och där fått omfattande erfarenhet av såväl släktforskning som övrig forskning i arkivhandlingar.

 

Författare: Elisabeth Reuterswärd
Upplaga: 2:a
Publiceringsår: 2016
ISBN: 978-91-87676-98-7
Handbok i serien: 2

 

Köp Fader okänd i Rötterbokhandeln

Hämta studiehandledning