Smedsläkter

Lista över kända smedsläktnamn.

Detta är en förteckning över efternamn (släktnamn) som använts av smedsläkter i Sverige i äldre tider. Listan redovisar 1.732 namn och är sammanställd av Föreningen för Smedsläktsforskning (FFS).

I vissa fall känner vi bara till en bärare av namnet, och då det är osäkert om det handlar om en släkt. De nummer står i kolumnen "Medlemsnr" hänvisar till medlemsnumret i FFS. Står det ett "Ja" i kolumnen "Finns andra som forskar" betyder det att vi känner vi till någon icke-medlem som forskar i släkten. Hör av dig till Ulf Bergren, för att få reda på vem ett medlemsnummer eller annan forskare är.

Här tas normalt inte vallonnamn upp, utan för dem hänvisar vi till de över 400 namn som står uppräknade i del 2 av Kjell Lindbloms "Vallonsläkter under 1600-talet". När vallonnamn ändå tagits med här brukar det vara för att namnet även tycks förekomma bland icke-valloner.

Detta är fjärde upplagan av listan. Första upplagan (1996) innehöll 576 namn, den andra (1997) 766, den tredje (1998) 1.080 och denna 1.732, alltså över 650 nya jämfört med tredje upplagan.Sök i Smedsläkter

Avancerad sökning

Smeder