Olle Elm. Foto: PrivatOlle Elm. Foto: Privat

2021 års hederspriset till Victor Örnbergs minne gick till Olle Elm, Lindome, en engagerad och aktiv släktforskare med tyngdpunkten på hemtrakterna i norra Småland och det ofta svårtillgängliga källmaterialet från 1500- och 1600-talen. 

En del känner till honom genom de djuplodande artiklar han skrivit för bland annat Släktforskarnas Årsbok och Svensk Genealogisk Tidskrift, där han sedan många år varit en del av redaktionen. För andra är han ett bekant namn genom sitt engagemang i olika Facebook-grupper, i Anbytarforum och på senare tid också i digitala släktforskarträffar. 

Till yrket är han socionom och har de senaste 30 åren arbetat som organisationskonsult med eget företag. Numera delas tiden mellan arbete och pensionärsliv.