Johan Bures släktbokFörbundsstyrelsen har utsett DVD:n Johan Bures släktbok med Urban Sikeborg som huvudförfattare, nominerad av Genealogiska Föreningen och Svenska Genealogiska Samfundet, till mottagare av det nyinstiftade priset till Årets släktforskningspublikation. Initiativtagarna till priset hade förmodligen inte en tanke på denna typ av släktbok, men när förbundsstyrelsen skulle ta ställning till de nomineringar som kommit in rådde enighet om att DVD:n Johan Bures släktbok representerar e tt så stort värde för släktforskningen och att det bakomliggande arbetet är av så hög kvalitet, att inget annat beslut kunde fattas.

Johan Bures släktbok är unik inte bara därför att den är den första större icke-adliga släktboken utan också därför att den bygger på intervjuer med släktingar – något som verkligen inte tillhörde det vanliga i dåtidens samhälle – och därför att den behandlar män och kvinnor liksom människor ur olika samhällsskikt med samma ”måttstock”.

Bureätten är legendarisk och många myter kring den har frodats genom åren. 400 år efter det att Johan Bure författade sin släktbok har nu Urban Sikeborg på ett ytterst sorgfälligt sätt skrivit av och text- och innehållsmässigt  kommenterat  såväl  det  för  några  år  sedan upptäckta originalet som tidigare kända avskrifter. En sådan jämförelse kräver ingående kännedom om materialet, om Johan Bures sätt att samla in uppgifter, om Johan Bures föreställningsvärld samt sist men inte minst om 1600-talets samhälle och tankevärld.

Den prisbelönta DVD:n innehåller en sökbar databas med över 3 000 personakter kompletterad med fotografier av de skrifter som behandlas. Urban Sikeborg har till detta fogat ett stort antal fördjupande artiklar: fem om Johan Bure och hans familj, fyra om själva släktboken och elva om Bureätten. Tillsammans omfattar dessa texter sammanlagt 507 sidor. Här finns stora mängder kunskap att hämta såväl för släktforskaren som för den akademiskt skolade historikern. Och de många Bureättlingarna har fått en släktbok av bestående värde.

Läs mer om Johan Bures släktbok och köp den hos Genealogiska Föreningen