Erland Ringborg Foto: Olle SöderströmErland Ringborg Foto: Olle SöderströmSläktforskarförbundets förtjänsttecken i guld är nytt för i år och ska ges en person som gjort stora insatser nationellt för släktforskningen. 2022 års mottagare av förtjänsttecknet i guld är Erland Ringborg, Sveriges Släktforskarförbunds ordförande. Så här lyder juryns motivering:

Erland Ringborg uppfyller väl dessa krav, först genom att vara ordförande för Genealogiska Föreningen under den tid då man började färden mot en modern, verkligt rikstäckande förening och sedan genom att, med framgång, leda Sveriges släktforskarförbund mellan 2014 och 2022. Genom sina omfattande kontakter har han representerat släktforskningens intressen i en stor mängd sammanhang, hos myndigheter, i media och i föreningslivet.

Vi övriga i styrelsen har därför beslutat att utse Erland Ringborg som mottagare av Förbundets förtjänsttecken i guld. Erland Ringborg har ej deltagit i diskussioner eller beslut.