Till Årets eldsjäl 2015 har förbundsstyrelsen utsett Jonas Magnusson, som nominerats av Genealogiska Föreningen och Svenska Genealogiska Samfundet. Jonas, som är född 1971, har startat och utvecklat ett flertal databaser och hemsidor till glädje för släktforskarkollektivet. Den första i detta slag var databasen Nomago, ett verktyg för att snabbt och enkelt hitta personer i de många porträttgallerier som finns. För tillfället innehåller databasen över 112 000 personer med tillhörande referenser - allt sökbart på Jonas hemsida Cognatus.

Tillsammans med Anders Berg startade Jonas 2011 Svenska Haplogrupps-databasen (SHD). Målet var att stärka DNA-släktforskningen genom att samla och tillgängliggöra svenska personers haplogrupper och därmed skapa ett nytt verktyg för den traditionella släktforskningen. Databasen kan nu användas för att förstå de olika haplogruppernas utbredning och bidra till kunskap om den förhistoriska migrationen i Skandinavien. Ett annat av Jonas initiativ är hemsidan Epitafier, där släktforskare gemensamt arbetar med inventering och registrering av epitafier och begravningsvapen i våra kyrkor. Förutom det historiskt och heraldiskt intressanta kan det här finnas genealogisk information som inte går att hitta på något annat ställe. Hemsidan kan därmed bli en intressant källa till information för släktforskaren.

Jonas har digitaliserat och hjälpt andra att publicera ett flertal böcker som kan vara av intresse för släktforskaren. Utöver det har han också påbörjat ett digitalt bibliotek, med länkar till annan digitaliserad litteratur på olika hemsidor. I dagsläget innehåller detta register närmare 350 titlar. Jonas idérikedom bidrar till att sprida intresset för släkt- och hembygdsforskning. Det senaste exemplet är en poddradio med inriktning på släktforskning. I denna ger Jonas tips och intervjuar personer som arbetar med olika projekt inom släktforskningen. Han förmedlar här sitt intresse på ett lättsamt och underhållande sätt.