Mari-Anne OlssonVid riksförbundets styrelsemöte i Linköping 20 maj 2000 beslöts att tilldela Mari-Anne Olsson, Huddinge, årets Victor Örnbergs Hederspris.Mari-Anne, som släktforskat sedan ungdomen, har gjort sig känd som hela Sveriges fru Register, inga registreringar är henne främmande.
Av trycket har hon producerat Namnregister till Linköpings stifts Herdaminne samt personregistren till Svenska Antavlor och Släkthistoriskt Forum. Detta har väl närmast varit en bisyssla till hennes huvudarbete sedan bortåt 20 år, de stora Registren till Östergötlands bouppteckningar fram t.o.m. 1835. Ett storverk som omfattar alla härader och nu på senare tid även städerna.

I ett Olsson-register finns först avskrifter av alla ingresser till alla bouppteckningar, och ibland även från "gäld och skuld", om detta avsnitt innehåller intressanta namn, sedan har alla namnen samlats i ett alfabetiskt register. Detta innebär att det går att hitta personer som omnämns som förmyndare, morbröder eller styvfars bror, och ofta kan det leda långt ned i generationerna.

För sina registreringar har Mari-Anne tidigare belönats av Östergötlands landsting och Genealogiska Föreningen, där hon tidigare varit mångårig styrelseledamot. Som sådan sitter hon nu med i Föreningen för Smedsläktsforsknings styrelse.