Släktforskardagarna 2023Släktforskardagarna 2023 i Östersund

Mittnorden – från kuster och fjäll är temat för 2023 års nationella släktforskardagar som hålls i Östersund. Vi har många och långa kuster i de nordiska länderna och då de tidiga kommunikationslederna främst gick över vatten, har kontakter alltid knutits och familjeband bildats mellan våra grannland.

Läs mer om Släktforskardagarna 2023 i Östersund här

massan 11Om släktforskardagarna

Sveriges Släktforskarförbund är varje år med och arrangerar Släktforskardagarna – årets stora händelse i släktforskarvärlden. Arrangemanget drar besökare från hela landet och utställarna är en blandning av ideella föreningar och släktforskarföretag. Släktforskardagarna hålls varje år i slutet av augusti och Sveriges Släktforskarförbunds medlemsföreningar turas om att inneha värdskapet.

Läs mer om Släktforskardagarna och om arrangörerna genom åren på Wikirötter

Den årliga stämman

I samband med Släktforskardagarna hålls Sveriges Släktforskarförbunds årliga riksstämma. En skriftlig kallelse till riksstämman utfärdas av förbundsstyrelsen årligen senast tre månader före riksstämman. Förbundets samtliga medlemmar deltar genom sina utsedda stämmoombud. Läs mer om riksstämman i förbundets stadgar.

Anmälan till riksstämman görs via ett formulär på föreningens Mina sidor på Rötter (logga in med föreningens inloggningsuppgifter). En bekräftelse på registrerad anmälan skickas ut via e-post per automatik. Fram till sista anmälningsdagen går det bra att logga in på samma sätt och göra ändringar i anmälan.

Aktuellt om släktforskardagarna