1977 bildades Genealogisk Ungdom som blev grunden på vilken Sveriges Släktforskarförbund byggdes. När förbundet på allvar drog i gång verksamheten från och med 1987, överlät Genealogisk Ungdom skrifter, varulager och lokaler på förbundet. Från föreningen återstod en summa pengar, som placerades i en fond för ungdomsverksamhet. En del av avkastningen av Genealogisk ungdoms fond – GU-fonden – ska enligt fondens stadgar användas till att främja släktforskning bland ungdomar. Nomineringar av mottagare av stipendiet bedöms av en fondnämnd.

Mottagare av stipendiet kan nomineras av fondnämndens medlemmar, andra släktforskare eller av förbundets medlemmar, föreningarna. Utdelningen sker i samband med släktforskardagarna.

Nominering till stipendiet bör avse:

  • en person som har en påbörjad verksamhet (inte bara har en idé), exempelvis ett publiceringsprojekt eller webbprojekt vilket kan inspirera andra.
  • en person som verkat för att främja forskning bland yngre (därmed behöver det inte vara någon yngre).
  • en förening eller institution som verkat för att främja forskning bland yngre (t.ex. en skola, ett arkiv, ett bibliotek, etc.)

Fondnämnden 2013-

Fredrik Mejster, Uppsala
Patric Sundell, Stockholm
Maria Bratt, Stockholm
Viktoria Jonasson, Brämhult
Peter Sjölund, Älandsbro
Carina Strömberg, Vilhelmina
Erland Ringborg, Stockholm