Priset som Årets Eldsjäl tilldelas i år Mats Ahlgren, Vällingby, nominerad av Peter Niwong.

Mats Ahlgren var en av de första inom släktforskarrörelsen som såg möjligheter och utmaningar med DNA, och han har under 10 års tid idogt strävat för att den genetiska genealogin ska ingå som en likvärdig del i släktforskningens grunder.

Genom att sprida sitt budskap till så många föreningar som möjligt, bl.a genom konferenser och träffar, har han bidragit till att skapa stor kunskap om DNA i släktforskningen.

Han stöttar andra släktforskare genom många inspirerande och lärande inlägg i facebook-grupper för DNA och släktforskning, och som Rötterbloggare har han förtjänstfullt skrivit om både detta och annat som är intressant i släktforskningen.