Söker du och inte hittar en person som ska ha levt i Norrala omkring 1740–1775, så återstår flera alternativ.

* Du bör använda husförhörslängderna, antingen för att söka felande personer eller för att komplettera de uppgifter som ges i ministerialböckerna.

* Du kan använda mantalslängderna för Gävleborgs län i Härnösands landsarkiv och Riksarkivet för att kompensera frånvaron av husförhörslängder för tiden ca 1783–1815. Dessa finns nu i digitaliserad form på SVARs hemsida (abonnemang krävs).

* Övriga viktiga och kompletterande källor är kyrkoräkenskaperna (LI:1 och LI:2) för Norrala, vilka innehåller många personuppgifter och noteringar om avgifter för dop, vigslar och begravningar, och de rätt svårgenomträngliga domböckerna för Norrala tingslag.