Urban SikeborgFörbundsstyrelsen har beslutat tilldela Urban Sikeborg Victor Örnbergs hederspris 2011. Urban Sikeborg är född 1963 och bor i Sollentuna. Urban är släktforskare sedan tonåren och redan 1982 kunde man läsa i Hälsingerunor om den då 19-årige släktforskaren som gav sig i kast med Hälsinglands medeltida historia. Han hade redan då som tonåring publicerat flera genealogiska arbeten med inriktning på Hälsingland och särskilt Norrala socken.Såväl källkritik som utförlig källdokumentation går som en röd tråd genom Urban Sikeborgs släktforskning.

Han är också en släktforskare som gör sin forskning, och då inte bara resultat utan också sina källor, tillgängliga för andra forskare genom såväl tryckta publikationer (framförallt Släktforskarnas årsbok och Släkt och Hävd) och som databas (www.genealogi.se/norrala/data/default.html)

För de flesta släktforskare som är bekanta med Urban Sikeborgs arbeten är det kanske främst hans verk om Bure-ättens genealogi och Johan Bures släkttavlor som man känner till. Urban har även granskat andra gamla släktutredningar utifrån ett källkritiskt perspektiv, t ex Svenskt släktregister, den Alftanska släktkrönikan och prosten Olof Burmans genealogier. Han har även publicerat metodinriktade arbeten om källkritik, namngivning och tionderegistrering.

Urban Sikeborg är enligt mångas uppfattning en särskilt framstående släktforskare och ett föredöme för oss andra, särskilt när det gäller källkritik och källdokumentation. Genom sin publicistiska verksamhet underlättar han dessutom för andra släktforskare som kan använda och bygga vidare på hans bidrag.