Årets eldsjäl 2021 är Torgny Larsson, Malmö, som med energi och entusiasm tagit sig an de utmaningar det nya pandemiläget fört med sig.

Han har länge varit en viktig person i Malmö Släktforskarförening och DIS, och har under pandemitiden utmärkt sig genom sina särskilda insatser när det gäller att sprida kunskap om och etablera digitala möten.

Genom att producera ett antal manualer och videofilmer som spridits till föreningar över hela landet har han underlättat arbetet både för föreningar och för enskilda släktforskare som känt sig isolerade.