Årsbok-Sök

Personregister till Släktforskarnas årsbok

Släktforskarnas årsbok ges sedan 1988 ut av Sveriges Släktforskarförbund. Här nedan hittar du en databas som är ett personregister till samtliga årsböcker till och med 2005 samt 2007, 2009, 2010, 2011 och 2013. Årsbok-Sök är ett hjälpmedel för släktforskare, som har kunnat skapas tack vare ekonomiskt stöd från Rötters Vänner. Läs mer om bakgrunden till Årsbok-Sök.

Indexering pågår och för närvarande kan du söka i personregistret för Släktforskarnas årsbok 1988-2005, 2007, 2009 - 2013.


Sida 1 av 4286 Resultat 1 - 10 av 42856

 Id  Släkt/ätt  Namn  Född  Död  Bosatt  Övrigt  Sidor Länk
3584 Cronman-ätten 104 Årsbok 2001
3840 de Besche 287 Årsbok 1998
15616 Schelin Kalmar regemente furir 106 Årsbok 1988
16384 Soop 125 Årsbok 2000
16896 Stålhammar-släkter 199 Årsbok 1998
18688 Wessel jesuitpater 53 Årsbok 1996
19200 von Heidenstam 288 Årsbok 1998
33024 Becker Västerbotten Skräddare 285 Årsbok 2004
33280 Kjellberg Broby 314 Årsbok 2005
33536 Broander Halla 294 Årsbok 2005

Sida 1 av 4286 Resultat 1 - 10 av 42856

Sök i Årsbok-Sök


Avancerad sökning-
-