Lär dig verktygen för att lära andra. Foto: Okänd/Vänersborg museum. Lär dig verktygen för att lära andra. Foto: Okänd/Vänersborg museum.

Kursledarutbildning

Sveriges Släktforskarförbund inledde 2010 en satsning på utbildning i flera steg för dig som vill leda kurser. Utbildning är viktigt – inte bara för att lära sig hitta rätt i källorna, utan också för att höja kvaliteten på släktforskningen.

Planera en släktforskningskurs och känn dig säkrare i rollen som kursledare

På senare år har intresset för släktforskning ökat markant. Släktforskning har fått större utrymme i media och det finns flera aktörer på marknaden som erbjuder olika tjänster för släktforskare.

Det ger ett ökat behov av att få lära sig goda släktforskarvanor, paleografi, källkritik och att få träffa andra som forskar – ett gyllene tillfälle för våra föreningar att starta kurser för att få nya medlemmar och bättre ekonomi!

Utbildningen avser huvudsakligen att ge kunskaper och färdigheter i didaktik, dvs pedagogiska metoder för släktforskarkurser.

Vana kursledare delar med sig av sina erfarenheter av praktiska problem. Fördjupningsmoment med didaktik ingår när det gäller källkritik och kyrkoarkivalier.

En orientering i förbundets handböcker och i förbundets verksamhet ingår.

Mål

Men hur planerar man en släktforskarkurs och vad behöver man tänka på?

Kursledarkursens mål är att göra dig som funderat på att starta en släktforskningskurs tryggare som kursledare och skapa en god grund för att dina blivande kursdeltagare lär sig att släktforska med god kvalitet på sina resultat.

Du ska kunna planera och genomföra en kurs i släktforskning för nybörjare.

Dessutom får du lära känna andra kursledare och vi får tillfälle att utbyta erfarenheter. Att det säkert blir en rolig helg ser vi som en bonus!

Målgrupp

Målgruppen för kursen är både de som funderat på att börja som kursledare inom släktforskning och de som redan håller kurser, men som vill få lite inspiration och dokumenterade kunskaper.

Kursen är först och främst tänkt för deltagare från de föreningar som är anslutna till Sveriges Släktforskarförbund, men även andra är välkomna. Deltagarna ska uppfylla förkunskapskraven enligt nedan.

Förkunskaper

För tillträde till utbildningen krävs tidigare erfarenhet av och kunskaper i släktforskning. Huvuddelen av deltagarna rekryteras via föreningarna, dessa ansvarar då för att deltagaren har tillräckliga förkunskaper.

I undantagsfall kan även övriga antas till utbildningen, då prövas behörigheten genom ett diagnostiskt prov innan antagning till kursen.

Datorkunskap på god nivå krävs för alla deltagare. Förmåga att använda SVAR och Arkiv Digital förutsätts.

Examination

Deltagarna examineras genom skriftliga uppgifter att lösa hemma.

Strukturerade gruppövningar där man löser bestämda uppgifter ingår i kursen som en del av examinationen.

Varje deltagare måste vara beredd att göra en egen presentation inför gruppen och en kort presentation av en gruppuppgift.