Begravda i Sverige 2Sveriges släktforskare har i större utsträckning än gemene man intresse av att få veta var släktingarna är begravda. Men att hitta graven är inte alltid de lättaste - många begravs långt ifrån bostadsorten, kanske i födelsesocknen eller i en familjegrav i en helt annan del av landet. Därför startades ett samarbetsprojekt mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Sveriges Släktforskarförbund som 2008 utmynnade i dvd:n Begravda i Sverige.

År 2012 utkom Begravda i Sverige 2, som också den är framtagen i samarbete med Sveriges kyrkogårdsförvaltningar. Begravda i Sverige 2 är mer komplätt än sin föregångare och innehåller sammanlagt drygt 6,4 miljoner begravda från cirka 3000 kyrkogårdar, eller 95 procent av alla digitalt registrerade i Sverige.

 

Köp senaste versionen av Begravda i Sverige i Rötterbokhandeln

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button