Kerstin JonmyrenKerstin Jonmyren. Foto: Linda Åslund

Kerstin Jonmyren är 2023 års mottagare av priset till Victor Örnbergs minne. Kerstin Jonmyren har under 40 år starkt bidragit till framväxten av svensk släktforskning genom sitt stora engagemang, sina böcker, artiklar, kursverksamhet och fördrag.

Hon har folkbildat med stor bredd inom släktforskning både på Gotland och i Kalmar och har varit delaktig i framväxten av viktiga regionala släktforskarföreningar, startat och drivit släktforskarföreningar och medverkat i många publikationer.

Hennes studiecirklar och föredrag har nått ut till tusentals personer under mer än tre decennier, och hon introducerar fortfarande nya ämnen och vinklar för sina lyssnare.

Kerstin har dessutom ansvarat för att lära indiska excerpister att tyda de svenska kyrkböckerna. Tack vare detta finns utdragen ut kyrkböckerna numera digitalt tillgängliga för alla genom databasen Befolkningen i Sverige (BiS).