Michael lundholmHederspriset till Victor Örnbergs minne tilldelas 2018 Michael Lundholm, Vällingby, som nominerats av Genealogiska Föreningen (GF). Michael Lundholm har släktforskat sedan han var 12 år under flera perioder av sitt liv, men är sedan 2001 en kontinuerligt aktiv fritidssläktforskare. Michael har en mycket omfattande produktion av artiklar och uppsatser inom släktforskningsområdet, i första hand i föreningars och förbundets publikationer: Släkt och Hävd, Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT), Släkthistoriskt Forum och Släktforskarnas årsbok. Ett tema som ofta återkommer i hans produktion är släkten och namnet Behm.

En viktig fråga för Michael är kvalitet i släktforskningen. Hans intresse för metodfrågor har lett till många föredrag och artiklar och 2016 till handboken ”Källkritik och källhänvisningar” i förbundets handboksserie. Michael har också haft många engagemang och uppdrag inom släktforskarrörelsen. Han var 2006–2008 styrelseledamot i förbundet och 2009–2011 ordförande i valberedningen. Han var 2004 med om att grunda Svenska Genealogiska Samfundet och var dess ordförande till 2008. Mellan 2008 och 2012 var han redaktör för samfundets tidskrift SGT. Sedan GF tagit över tidskriften är Michael nu återigen dess redaktör. Michael är sedan våren 2015 en mycket aktiv styrelseledamot i GF och arbetar framförallt med att ordna Släktforskarnas arkiv och bibliotek. Professionellt är Michael professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han var 2013-14 statssekreterare i Finansdepartementet med ansvar för skattefrågor och är f n vice ordförande i Riksbanksfullmäktige.