Ett relativt nytt inslag i Sveriges Släktforskarförbunds verksamhet är att förbundet (sedan 2015) bjuder in medlemmarna till en samrådskonferens på våren. Föreningarna har då rätt att skicka samma antal ombud som till förbundets riksstämma på hösten.

Samrådskonferensen ger mer utrymme för givande diskussioner och möjlighet för medlemsföreningarna att påverka förbundets verksamhet i stort och bereda styrelsens förslag till nästa riksstämma.