Priset som "Årets eldsjäl" 2019 tilldelas Karl-Ingvar Ångström, Härnösand, som nominerats av DIS och DIS-Mitt.

Att Karl-Ingvar gjorde sina första insatser för släktforskningen inom ramen för en hembygdsförening kan ses som en symbol för hela hans gärning. Med en fot i hembygdsrörelsen och en i släktforskarrörelsen – bland annat som ordförande i Midälva Genealogiska Förening och som styrelseledamot i DIS, DIS-Mitt och förbundet – har han varit en aktiv förespråkare för samverkan mellan de båda rörelserna och engagerat sig i frågor som är gemensamma. Ett sådant område är kartor. Det är här han, med sin yrkeserfarenhet som lantmätare som grund, varit en verklig eldsjäl. Genom att verka för digital tillgänglighet till det historiska kartmaterialet, och genom att på olika sätt underlätta för släkt- och hembygdsforskare att utnyttja kartor i sin forskning och få oss att förstå värdet av detta. Ett exempel är hans medförfattarskap till förbundets handbok i kartforskning. Ett annat är de många kartor han tagit fram och gjort tillgängliga inom DIS.

Med ålderns rätt har Karl-Ingvar nu lämnat de flesta av sina uppdrag, men eldsjälen brinner fortfarande. Karl-Ingvar har i år tilldelats hembygdsrörelsens högsta utmärkelse.