kartforskaIntresset för släkt- och hembygdsforskning ökar allt mer. För de som har forskat fram sina anfäder är det av stort intresse att också kunna hitta ifnormation om var de bodde och ibland också något om förhållandena som rådde där. Tack vare den snabba digitala utvecklingen är det idag enklare att leta bland historiska kartor och andra handlingar.

Boken behandlar till största delen kartforskning kring landsortens storskaliga kartor med sina byar och gårdar. Författarna beskriver olika karttyper och prensenterar båe analoga och digitala kartforskningsmetoder på ett lättfattligt sätt och med flera pratiska exempel. Med boken följer en dvd med ytterligare fördjupningar för vetgiriga och inbitna släktforskarentusiaster.

Författaren Björn Johansson, civilingenjör i elektronik, släktforskare sedan 70-talet, tidigare styrelseledamot i DIS, deltaigt i utvecklandet av släktforskarprogrammet Disgen, f.d. redaktör för Diskulogen, medlem i Kartografiska Sällskapet.

Författaren Karl-Ingvar Ångström, hängiven släktforskare från tolv års ålder, civilingenjör i lantmäteriet, f.d. kartvårdschef på Kartvårdscentralen i Ånge, medredaktör för Borgsjöbygdens hembygdsbok samt vice ordförande i Sveriges Släktforskarförbund.

 

Författare: Karl-Ingvar Ångström & Björn Johansson
Upplaga: 2
Publiceringsår: 2016
ISBN: 978-91-87676-97-0
Handbok i serien: 3

 

 Hämta studiehandledning