Kurser

Riksförbundet anordnar kurser och konferenser, framför allt riktade till föreningsfunktionärer och kursledare och deltar också i arrangemang anordnade av andra. Läs mer om kursledarutbildning.

Släktforskardagarna

Sveriges Släktforskarförbund anordnar varje år i samarbete med en lokal förening Släktforskardagarna, ett stort evenemang som omfattar utställningar och mässa, föredrag med mera. Medlemsföreningarna kan delta som utställare, sälja skrifter och sprida information om föreningen (hyra betalas till den lokala arrangören).

Samrådskonferens

Samrådskonferensen hålls en gång per år första helgen i mars. Konferensen ger utrymme för givande diskussioner och möjlighet för föreningarna att påverka förbundets verksamhet i stort och bereda styrelsens förslag till årets riksstämma.

Lokala arrangemang

Förbundet medverkar gärna i lokala arrangemang om det är möjligt.