Emigrantforums ombyggnad är försenad. Datum för när projektet kan vara klart är ännu inte fastställt.

Tillbaka