Riksstämman beslutade i september 2021 att en ny utmärkelse, Släktforskarförbundets förtjänsttecken, ska inrättas i två valörer: guld för nationell nivå och silver för lokal/regional nivå.  

Förtjänsttecknet i guld tilldelas person inom eller utom släktforskarrörelsen som gjort insatser av nationell betydelse för släktforskningen och att det efter beslut av förbundsstyrelsen delas ut årligen i samband med Släktforskardagarna, varvid mottagaren får en nål eller ett märke att fästas på klädesplagg, en plakett och 5000 kr.

Förtjänsttecknet i silver kan tilldelas föreningsmedlem, som under längre tid gjort betydelsefulla insatser för sin förening, och delas ut efter beslut av föreningen, dock till högst en person årligen, varvid mottagaren får en nål eller ett märke att fästas på klädesplagg och ett diplom, vilka av föreningen rekvireras från förbundet.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button