Medlemsföreningar i Sveriges Släktforskarförbund kan söka projektstöd från förbundet. Stödet ska möjliggöra dokumentation och spridning av resultatet av projektet.

Ett bidrag om högst 10 000 kronor kan beviljas för ex. vis tryck- och produktionskostnader av en bok eller DVD-skiva. Det ska tydligt framgå i publikationen att projektstöd har erhållits från Sveriges Släktforskarförbund.

Projektet ska bedrivas i medlemsorganisationens regi och det ska finnas ett intresse för slutprodukten av projektet även utanför den egna föreningen.

Ansök om projektstöd (pdf)

Ansökan om projektstöd skickas till förbundskansliet innan produkten är färdigställd:

Sveriges Släktforskarförbund
Löfströms allé 7
172 66 Sundbyberg

Ansökan vidarebefordras för beslut av förbundsordförande och attesteras av kanslichef och ekonomiansvarig. Beslut skickas per e-post till den av medlemsföreningen lämnade e-postadressen för kontakt.

Redovisning projektstöd (pdf)

Senast en månad efter avslutat projekt ska ekonomisk redovisning av utfallet skickas till förbundskansliet, tillsammans med 4 exemplar av slutprodukten, därefter sker utbetalning av utlovat belopp.

Välkommen att lämna in er ansökan om projektstöd!

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button