bertil grundstromVid förbundsstyrelsens sammanträde i Borås 27-28 april 2001 utsågs Bertil Grundström till årets Victor Örnbergspristagare. Han har under många år arbetat med att ta fram register över källor till emigrantforskning.Med en aldrig sinande flit har han registrerat dödsrunor i svensk-amerikanska tidningar, medlemsmatriklar i svensk-amerikanska klubbar och föreningar samt värmlänningar i Minnesota med flera stater.

Hans storverk får sägas vara det enorma registret till de svensk-amerikanska kyrkoböckerna (SAKA) med i storleksordningen 600.000 poster. F.n. arbetar Bertil med att databearbeta släktforskaren Ella Heckschers stora arkiv, ytterligare ett jätteprojekt vars resultat han, liksom vid tidigare arbeten, ställer till den forskande allmänhetens förfogande.