Sotenäs Personhistoriska förenings har nominerat sin medlem Göran Larsson till utmärkelsen Årets Eldsjäl 2012. Som skäl för detta pris har man många goda argument som förbundsstyrelsen också bejakar. Göran Larsson har aktivt tagit del av föreningens arbete sedan starten 1990, han har dessutom varit kassör i 18 år. Göran har sedan starten ansvarat för föreningens arkiv och öppethållande och hjälpt besökare på ett mycket kunnigt och tillmötesgående sätt. Hans mycket goda lokalkännedom är också en stor tillgång för dem som söker sina rötter i trakten. Han har också under de senaste 15 åren ingått i torpgruppen och där planerat och genomfört torpinverteringar samt lett torpvandringar i Sotenäs härad. Göran Larssons arbete är mycket uppskattat av medlemmarna i Sotenäsföreningen. Göran Larsson blir 85 år 2012, en aktningsvärd ålder, men det man brinner för håller oss alla unga i själen!