styrelsen 2017

Sveriges Släktforskarförbunds styrelse består av: Viktoria Jonasson, Kerstin (Chris) Bingefors, Carina Strömberg, Peter Niwong, Bo Peter Persson, Hans Olsson, Bertil Sundin, Lisbet Rodin och Urban Carlbäcker (ej i bild). Foto: Olle Söderström.

Styrelsen har inom sig fördelat ansvaret för personliga kontakter med föreningar.
De geografiska ansvarsområdena framgår vid presentationen av varje ledamot nedan.

Viktoria Jonasson

Viktoria Jonasson

Ordförande (2022–2024)
viktoria.jonasson@rotter.se
Björkgatan 25, 507 32 Brämhult
Tel: 08-440 75 51
Kontaktperson för föreningar i: Skåne, Blekinge, Stockholmsområdet och rikstäckande föreningar

Läs mer

Läs mindreDet mesta av fritiden ägnas åt min familj, men sedan är det släktforskning som gäller. Fast jag brukar hinna med en hel del böcker och handarbeten också.

Sedan tio år tillbaka arbetar jag som högskoleingenjör vid SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut där jag mest håller på med vakuumteknik, men även sysslar med en del kursverksamhet och projektledning.

Då jag skulle börja släktforska hade jag problem med att läsa gammal skrift. Lyckligtvis fick jag vara med i ett projekt hos Borås Släktforskare där vi läste in uppgifter från födelseböckerna och lade in dem i en databas. Det var riktigt bra lästräning! Dessutom passade jag på att be de andra släktforskarna om tips om hur jag skulle forska och sedan dess har min egen släktforskning rullat på – det brukar i alla fall bli någon ny uppgift varje dag.

Jag är engagerad i Borås Släktforskare där jag är styrelseledamot sedan åtta år tillbaka och kursledare sedan 2006. Mina egna rötter är till större delen från Sjuhäradsbygden, men jag har även anor från övriga Västergötland och lite från Småland, Halland, Bohuslän och Tyskland.

Sveriges Släktforskarförbund har så mycket att erbjuda föreningarna som man kanske inte alltid är medveten om. Jag hoppas på att få vara med om att skapa ännu fler fördelar för medlemmarna och att synliggöra möjligheterna på bästa sätt.

cris bingefors

Kerstin (Chris) Bingefors

Vice ordförande (2023–2025)
chris.bingefors@rotter.se
c/o Isacson, Huvudstagatan 20, 592 30 Vadstena
Tel: 070-735 88 35
Kontaktperson för föreningar i: Småland (utom Tranås/Ydre), Öland, Södermanland, Norrbotten och Askersund 

Läs mer

Läs mindre

Jag började släktforska på allvar ganska sent, i början av 2000-talet, men intresset har funnits länge. Min far släktforskade och skrev också en släktbok, han gjorde sin forskning på den "gamla, goda tiden" i arkiv och med mikrokort. Jag hade redan på 90-talet börjat leta efter de som bott på min särbos gård, där vi nu har fritidshus. När Genline kom igång så gick det att forska hemifrån och intresset ökade. Jag forskar alltför lite på min egen släkt, jag seglar lätt ut i andra forskningsfrågor som verkar spännande. Ofta sker det genom att svara på andras frågor eller genom uppdragsforskningen på GF. Jag har svårt att släppa en klurig fråga eller ett spännande livsöde. Min släkt är en vanlig bondsläkt, den mest kände medlemmen är Erik Jansson från Biskopskulla, grundare av Bishop Hill i Illinois.
Jag är till yrket universitetslektor i Uppsala, i det ovanliga ämnet farmakoepidemiologi, som har en del metoder liknande släktforskningens. Jag forskar på depressionssjukdomen i samhället. En stor del av min forskarutbildning ägde rum i USA. I hela mitt liv har jag älskat att lära mig saker och ting, därför har jag skrapat ihop en hel drös med akademiska poäng. Formellt är jag medicine doktor som högsta examen, men där finns psykologi, pedagogik, farmaci, medicin, veterinärmedicin, statistik och keltiska språk bland annat. Sedan fem år tillbaka läser jag historiska och estetiska ämnen på distans, ett intresse som funnits sedan den helklassiska linjen på gymnasiet, men som förstärkts genom släktforskningen. Jag läser enormt mycket böcker, min lägenhet har utvecklats till ett trångt bibliotek, det går knappt att komma fram för alla böcker.

Fritiden är mest släktforskning, pluggande och hunduppfostran. Min särbo och jag tillbringar så mycket tid vi kan på hans gård utanför Motala. Vi har en Curly Coated retriever som är lite över 1 år gammal, i värsta trotsåldern. Jag försöker få lite tid att ta upp mitt gamla handarbetsintresse och jag tycker om att laga mat, det senare har lett till ett helt rum med kokböcker förstås.

Genom åren har det blivit en del föreningsengagemang, under många år i internationella forskarföreningar inom mitt forskningsområde. Jag har bland annat suttit i styrelsen för de två största, med bas i USA. Det har inneburit många kongresser runt om i världen, ibland som medlem av arrangörskommittéer. Jag har tidigare under 8 år varit medredaktör för en av de större vetenskapliga tidskrifterna inom mitt område. De senaste åren har jag suttit i styrelsen för Genealogiska Föreningen, GF. Jag sitter också i styrelsen för en liten hundklubb, Curlyklubben.

Jag är intresserad av utbildningsfrågor och skulle vilja se en utveckling, med moderna webbaserade metoder, av mer avancerade utbildningar för släktforskare. Idag kommer många långt ganska snabbt och det finns ett behov av fördjupning. Det skulle också vara roligt att få fram attraktiva sätt att jobba och mötas för de yngre så vi får en rejäl nyrekrytering och en möjlighet för utbyte över generationerna.

carina stromberg

Carina Strömberg

Andra vice odförande (2023–2025)
carina.stromberg@vilhelmina.ac
Frösövägen 55, 832 44 Frösön
Tel: 070-648 25 17
Kontaktperson för föreningar i: Lappland, Västerbotten, Härjedalen och Jämtland

Läs mer

Läs mindre

Jag är född och uppvuxen i Örebro, med rötter i Bergslagen på min fars sida och rötter i Skåne på min mors sida. På en folkhögskolekurs på Medlefors i Skellefteå mötte jag Alf Strömberg från Vilhelmina, och det blev avgörande för min framtid. Jag har en bred norrlandsförankring genom att jag under årens lopp varit bosatt och yrkesverksam i norrlandslänen Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. Jag har tyvärr inte bott i Norrbotten, men där har jag i gengäld tillbringat många fina semestrar i husvagn.

Mitt möte med lappmarkens historia har inspirerat mig att forska djupare i vad som drev människorna att söka sig till dessa trakter. Jag är sedan år 2010 ordförande för Lappmarkens släkt- och bygdeforskare, som efter några slumrande år åter har fått liv och lockat många medlemmar. Jag är också skattmästare i Johan Nordlander-sällskapet, som arbetar för att främja norrländsk humanistisk forskning. Mina övriga föreningsengagemang är suppleantplatser i styrelsen för Bernhard Nordh-sällskapet och i Härnösands stifthistoriska sällskap.

Jag hade redan som ung ett stort historieintresse, men trodde inte att jag kunde försörja mig på det. Jag satsade istället på ekonomi och har en ekonomexamen från Umeå universitet. På senare år byggde jag på med arkivvetenskap, 60 högskolepoäng. Jag har också läst Mittuniversitetets nybörjarkurs kurs i släktforskning och håller nu på med fortsättningskursen.

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat administrativt i offentlig förvaltning, inom kommun, landsting och stat. Jag var under sex år chef för Riksarkivets avdelning SVAR, Svensk arkivinformation. När landsarkivarien i Härnösand gick i pension år 2001 blev jag rekryterad till den posten och arbetade där fram till min pensionering. Tiden på SVAR var inspirerande och intensiv i digitaliseringens första trevande år. Under min tid som landsarkivarie var jag bl.a. starkt engagerad i de stora projekten med lantmäteriarkiven och inskrivningsmyndigheternas arkiv. Genom min yrkeserfarenhet har jag fått goda kunskaper om arkiven, vilket nu är en stor tillgång i mitt föreningsengagemang och i min forskning.

Peter Niwongpeter niwong

Ledamot (2022–2024)
peter@niwong.se
Hönsarvsgatan 1, 784 75 Borlänge
Tel: 070-545 74 22
Kontaktperson för föreningar i: Dalarna och Västmanland

Läs mer

Läs mindre

Jag är född 1959 i Värmland, flyttade till Dalarna innan skolåldern. Efter skolan har jag arbetat i teknisk verksamhet med början i marinen sedan i stålindustrin. Från 2011 som driftsingenjör på en energiavdelning, med energieffektivisering som ledstjärna. Jag har varit engagerad i flera olika styrelser både i fackföreningar men inte minst i vår lokala släktforskarförening, föreningen Släkt och Bygd i Borlänge, där jag varit ledamot, ordförande och redaktör.

Min släktforskning tog fart för ca. 30 år sedan, för att övergå till kursledare i släktforskning för ca. 15 år sedan. Just att lära nybörjare att dokumentera sina fynd på ett bra och säkert vis, tycker jag är viktigt. Men även att ta tillvara alla nya verktyg (som tex DNA) och källor som finns idag. De av mina rötter jag hittat tills idag, finns nog hela Sverige med några spår ifrån Finland och Tyskland också.

Bo Persson

Bo Peter Persson

Ledamot (2022–2024)
fridslund113@gmail.com
Åkarp Fridslund, 577 94 Lönneberga
Tel: 013-14 34 90
Kontaktperson för föreningar i: Östergötland och Tranås/Ydre

Läs mer

Läs mindre

Jag är född 1960 i Motala, uppvuxen och bosatt i Linköping. Efter studier och arkivtjänst i Uppsala är jag sedan 90-talets början verksam som stadsarkivarie i Linköping. Under mina studier, som främst var inriktade på svensk medeltid, kom jag att ägna mig åt medeltidsgenealogiska frågor och gick därifrån vidare till att utforska mina egna anor.

Mina rötter har jag främst i mellersta och södra Östergötland och norra Småland, med en utlöpare till Bollebygds härad. Jag kartlägger särskilt Lönneberga socken och forskar kring bondesläkter i norra Kalmar län. Särskilda intressen är även släktkretsar i Ydre härad och i socknarna runt Linköping, prästsläkter i Linköpings stift, östgötsk 1600- och 1700-talsgenealogi och Linköpings personhistoria fram till början av 1900-talet.

Under åren 2004–2008 var jag ordförande för Östgöta Genealogiska Förening och har även varit verksam i styrelsen för Svenska Genealogiska Samfundet. Jag har medverkat med antavlor och artiklar i bl.a. Svenska antavlor och ÖGF-Lövet. Jag har också varit mycket aktiv i Anbytarforum sedan starten 1999.

Med ny teknik har det blivit möjligt att ge bred tillgång till historiska källor. Digitaliseringen innebär att alltmer arkivmaterial görs tillgängligt oberoende av den arkivinstitution där det förvaras. Detta gör det möjligt för många att utnyttja handlingarna utan att originalen förslits. Samtidigt är denna masspridning inte oproblematisk, eftersom den på användarna ställer allt högre krav på kunskaper om såväl arkiven som de historiska sammanhang varur de stammar och på källkritisk förmåga. Kyrkobokföringens, de militära och juridiska arkivens ökade tillgänglighet har för många förenklat släktforskningen och allt fler tar till vara möjligheten att börja släktforska och intressera sig för hembygdens historia. Att arkivens användare lär sig mer om arkivens innehåll, lär sig förstå forskningsmetodik och ökar sin förmåga att tillägna sig ett historiskt betraktelsesätt är viktiga uppgifter där arkivinstitutioner, historiker och släktforskarnas organisationer tillsammans kan bidra till att höja kvaliteten. Dokumentationen och sammanställningen av den egna forskningen möjliggör en vidare spridning av forskningsresultat i form av både populära och mera vetenskapliga skrifter – förbundets årsbok är här viktig – och pekar i samma kvalitetshöjande riktning.

hans olsson

Hans Olsson

Ledamot (2022–2024)
hanshugoolsson@gmail.com
Virvelgatan 77, 667 34 Forshaga
Tel: 076-250 25 08, 054-87 29 93
Kontaktperson för föreningar i: Värmland, Dalsland utom Färgelanda och Närke utom Askersund

Läs mer

Läs mindre


Jag är född och uppvuxen i Karlstad och flyttade till grannkommunen Forshaga 1975. Numera bor bara jag och min hustru kvar i huset. Ett av mina stora intressen vid sidan om släktforskningen är huset och trädgården. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat inom försvaret. Min senaste utbildning var i Östersund på Försvarshögskolan 1991-1992 där utbildningen ledde till intendent.

Mitt historieintresse har jag haft alltsedan skoltiden, men släktforskningen började jag med först 1999 vilket, liksom för de allra flesta, var i senaste laget. Jag gick då med i Värmlands Släktforskarförening där jag blev styrelsemedlem 2003 och fungerade som vice ordförande under två år samt ordförande under fem år fram till 2017, då jag avgick ur styrelsen. Jag ansvarade för Släktforskardagarna i Karlstad 2014 på Karlstad Congress Culture Centre i egenskap av projektledare och mässgeneral. Det blev ett mycket trevligt och lärande projekt.

Min egen forskning har i stort sett varit vilande sedan 2005, men nu har jag tagit upp den igen. Jag har funnit att mina anor finns i stort sett bara i södra Värmland såsom Grava, Kila, Väse och Bro förutom en friryttare vid namn Wall som under tidigt 1700-tal kom från Vallkärra utanför Lund.

Alltsedan 2001 har jag varit kursledare hos Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan samt Folkuniversitetet. Totalt har det under åren blivit ett 90-tal grundkurser mm i släktforskning. Det har gett mig många inspirerande och lärorika möten. Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot att medverka i Sveriges Släktforskarförbunds styrelse.

hans olsson

Bertil Sundin

Ledamot (2023–2025)
bertilsundin@telia.com
Tel: 076-808 32 33
Kontaktperson för föreningar i: Hälsingland, Medelpad och Ångermanland

Läs mer

Läs mindre


Född 1963 i Gnarp i nordöstra Hälsingland, där jag också växte upp.

Började släktforska i yngre tonåren och efter flytt till Sundsvall i mitten av 1980-talet blev det många och långa dagar på Medelpadsarkivet. Sedan jag 1994 flyttade tillbaka till Gnarp har jag engagerat mig i ett tiotal föreningar. I Nordanstigs bygd- och släktband, med vår fantastiska medlemstidning, och i Gnarps hembygdsförening har jag varit kursledare inom släktforskning och bygdeforskning.

Efter att bland annat ha jobbat på SMHI, LFV och Lantmäteriet arbetar jag sedan 2008 på SCA med GIS och lantmäterifrågor. Ser gärna på kartor och gamla texter både på jobbet och på fritiden.

Min forskning har visat att mina rötter de senaste 400 åren främst kommer från norra Hälsingland och södra Medelpad. Men även områden i Finland och Sverige, mellan Skellefteå och Mälardalen, är ojämnt representerade i kyrkböckerna. Jag har gjort flera DNA-analyser men är fortfarande novis på området.

hans olsson

Lisbet Rodin

Ledamot (2022–2024)
lirodin@hotmail.com
Hults Sörgårdsväg 13 A, 436 45 Askim
Tel: 0701-70 84 30
Kontaktperson för föreningar i: Bohuslän, Västergötland, Halland och Färgelanda

Läs mer

Läs mindre

Pensionerad, men fortfarande yrkesverksam, sjuksköterska född 1954 i Göteborg. Specialiserad på manfolks sjukdomar men under senare år arbetat med obotligt sjuka i hemmet (ASIH). Ser livet som en sträcka från födsel till död där man gärna kan ägna sig åt släktforskning och därtill hörande ämnen som ett alternativ till tv-tittande och spa-vistelser. Jag har aldrig haft så lite ”fri” tid som nu. Men jag tar min tid med barn och barnbarn – de som kanske kommer att föra mitt dna vidare.

Inom släktforskning kan jag litegrann om ganska mycket men inte väldigt mycket om någonting. Jag har svårt att hålla ordning på papper, både på bord och i datorn. Mejl är därför underbart – då vet jag var jag har dom (ännu ej i ordlistan). Jag är en problemlösare med gott humör. I Sveriges Släktforskarförbunds styrelse hoppas jag att jag får möjlighet fortsätta arbetet från Släktforskardagarna 2021 – att bygga broar.

urban carlbäcker

Urban Carlbäcker

Ledamot (2023–2025)
urban@carlbacker.se
Stenmursvägen 2, 802 70 Gävle
Tel: 0722-11 56 11
Kontaktperson för föreningar i: Gotland, Uppland och Gästrikland

Läs mer

Läs mindre

Jag började släktforska som 15-åring år 1970. Anledningen var främst att min farfar låtit göra en släkttavla över sin och farmors anor, som jag studerade med intresse. Men min mammas släkt var inte utredd, så jag åkte till Vadstena en vecka och satt med ”gubbarna” på landsarkivet och bläddrade i kyrkböcker. Lärde mig mycket om släktforskning den veckan och blev väl omhändertagen av de andra släktforskarna. Har mina anor i främst norra Uppland, Västmanland, Östergötland och östra Småland.

Sedan utbildade jag mig till civil­ingenjör på KTH i Stockholm och började jobba och släktforskningen blev mindre aktiv, men jag glömde inte bort den. Intervjuade släktingar, samlade på papper om släkten och så. Började arbeta med GIS (Geografiska informationssystem) när det var nytt på 80-talet och har alltså jobbat mycket med kartor, som är ett annat intresse. Bor nu i Gävle.

Började om med släktforskningen 2015 och insåg hur lätt det blivit, med kyrkböcker på nätet och många andra hjälpmedel. Skrev ett eget registreringsprogram i python som jag övergav efter två år till förmån för Min släkt, men lärde mig mycket på det i alla fall.

Gick med i DIS-Mitt och satt i styrelsen i fyra år och fick upptäcka släkt­forskningens olika organisa­­tioner. Har kvar några uppdrag i DIS-Mitt, trots att jag slutat i styrelsen. Sitter i val­bered­ningen och ansvarar för SlagG, Släkt­forskning­s­arbets­gruppen Gävle­borg som ordnar föredrag, land­skapsträffar och Släkt­forsk­ningens dag i Gävle med omnejd. Det är ett samarbete mellan fyra släktforskarföreningar i Gästrikland.

Gick i pension 2018, några år tidigare än jag behövde, för att hinna ägna mer tid åt släktforskningen. Nu är jag även medlem i Gästriklands Genealogiska Förening. Vill gärna sprida kunskap om nya, moderna sätt att söka information om sin släkt och håller gärna föredrag och skriver artiklar om sånt som jag lärt mig, t. ex. olika databaser som Svenskt Porträttarkiv, Digitalt Museum och Centrala soldatregistret. Tror på samarbete i släktforskningen. Om jag blir invald i styrelsen tycker jag att förbundet ska arbeta med att ta fram nya möjligheter att presentera släkten på kartan, att stödja släktforskarföreningar (t ex support och utbildning till lokala styrelser) samt bevaka och informera om ny teknik som kan underlätta arbetet med släktforskning.

Jag är en öppen och nyfiken person. Några av mina andra intressen är naturen i allmänhet och fågel­skådning och vilda orkidéer i synnerhet. Läser gärna riktiga böcker och trivs utmärkt i vår stuga på Gotland.


Revisorer

Revisor Ingrid Belfrage, sammankallande (2023–2025)

Auktoriserad revisor Jesper Eriksson, Revidit AB (2022–2024)

Revisorssuppleant Björn Carlsson (2022–2024)

Revisorssuppleant Dag Köllerström (2023–2025)

Valberedning

Rolf Lusth, ordförande
Erland Ringborg, ledamot
Thomas Fürth, ledamot
Cecilia Sandbring, ledamot
Jan-Henrik Marinder, ledamot 

 

Styrelsemöten

2024

25–26 januari
18–19 april
23 augusti
25 augusti
20 september
25 oktober