SoldatforskaEn notis om en indelt soldat i en kyrkbok, eller en bevarad inskrivningsbok för en värnpliktig, den första uppgiften om en soldat kan se ut på mång sätt. Men hur går jag vidare med min forskning efter den indelte knekten på 1700-talet eller farfar under andra världskrigets beredskapsår? Svaren på de frågorna är många och de finns i denna bok.

Här ges tips om forskning efter 1500- och 1600-talets knektar, om 1700- och 1800-talens indelta soldater och båtsmän, om 1800-talets beväringar och om 1900-talets värnpliktiga. Släktforskaren får hjälp att orientera sig bland myllret av rullor och lönelistor, bland soldatkontrakt och torpsyneprotokoll, men också bland de värnpliktigas stamkort, militära räkenskaper och stridsrapporter.

I den här boken möter man de klassiska problemen för soldatforskaren. Hur hittar jag uppgifter om min förfaders krigstjänst, om hans soldattorp och hans seglatser som sjöman på flottas fartyg? Men här finns också mycket annat som aldrig har behandlats i vägledningar för släktforskare, om hur man hittar uppgifter om beväringarnas tid på 1800-talets övningshedar, om de värnpliktigas inskrivningar eller om de Finlandsfrivilligas eller FN-soldaternas tjänst utanför landets gränser.

I boken ges också information om hur man spårar uppgifter om ryttarnas hästar, om soldaternas utrustning eller de värnpliktigas kaserner. Soldatforskning på internet behandlas i ett särskilt kapitel. I en särskild del redovisas, bland mycket annat, vilka militära förband som har existerat vid olika tider, enheterna i den finländska delen av krigsmakten fram till 1809, hur inskrivningsväsendet av värnpliktiga har sett ut mellan 1886 och 1969, och vilka internationella insatser som svenskar har deltagit i sedan 1934.

Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan och har trettio års erfarenhet av soldatforskning, som tidigare ansvarig för Krigsarkivets forskarservice och med ett stort antal skrifter och hundratals föredrag i ämnet bakom sig.

 

Författare: Lars Ericson Wolke
Upplaga: 1:a
Publiceringsår: 2012
ISBN: 978-91-87676-63-5
Handbok i serien: 4

 

Köp Soldatforska i Rötterbokhandeln

Hämta studiehandledning