Stig ÖstenssonStig Östenson, Osby, 2009 års pristagare är född 1937 i Fryksände, Värmland och är pensionerad överläkare. Han har under mer än 40 år varit aktiv som släktforskare. Hans forskningsområde har tidsmässigt spänt från senmedeltida frälsesläkter till modern tids allmogeforskning. Ett klart fokus i hans forskning finns dock; Kalmar län under 1600- och 1700-talen. Till Stig Östensons förnämsta arbeten hör hans Randanmärkningar till biskop Brasks släktbok i Personhistorisk tidskrift, som är ett utomordentligt hjälpmedel för släktforskare för att bättre förstå denna i många stycken lakoniska 1500-tals handskrift. På senare år har Stig Östensons forskning främst varit fokuserad på Smålands äldre historia. Han har också publicerat en rad släktutredningar, om t.ex. släkten Liljewalch. Stig Östenson har under hela sin karriär som fritidsforskare publicerat sina resultat och därmed gjort dem tillgängliga för andra släktforskare. Han har publicerat genealogiska artiklar och bokanmälningar i Personhistorisk Tidskrift, Släkt och Hävd, Släktforskarnas årsbok samt i Svensk Genealogisk Tidskrift. Han har arbetat källkritiskt och grundligt dokumenterat sina källor, slutsatser och resultat. Ett föredöme för alla släktforskare.