Släkthistoriskt Forum utkommer med fem nummer om året. 

Utgivningsdatum 2024 Inlämning annonser
Nummer 1: 14 februari  31 januari
Nummer 2: 17 april 3 april
Nummer 3: 19 juni 5 juni
Nummer 4: 25 september 11 september
Nummer 5: 27 november 13 november