Frågor & svar

Behöver du hjälp? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Det gör du enklast på Min sida. Din adress ändras omedelbart och kommande utskick kommer att skickas till den nya adressen. När du vill återgå till ordinarie adress går du till MIn sida och byter tillbaka adressen. Vi erbjuder inte tidsstyrd automatisk tillfällig adressändring.

Observera att adressfilen för prenumeranter av tidningen skickas till tryckeriet ca 2 veckor innan tidningen distribueras med posten. Om du har bytt adress efter adressfilen skickats till tryckeriet kommer du att få tidningen till din gamla adress. Se utgivningsdatum för tidningen här.

kundtjanst

 

Behöver du fortfarande hjälp?

Kontakta oss på info@rotter.se

Det går även bra att ringa till kansliet under våra telefontider.

Växel: 08-440 75 50

Telefontider: helgfria tisdagar och torsdagar klockan 13.00–15.00.