Bo LindwallBo Lindwalls mångåriga insatser för släktforskningen gör honom till en värdig mottagare av 2007 års Victor Örnberg-pris. Han har bland annat sammanställt en gedigen sockengenealogi om Ulrika i Östergötland "Familjer och gårdar i Ulrika socken". Bo Lindwall har också bedrivit banbrytande forskning kring resandesläkter. På hans meritlista står också redaktörskapet för Svenska antavlor. 1988-1991 var han föreståndare för släktforskarcentrum vid SVAR i Ramsele och åren 1991-1994 innehade han samma tjänst vid Släktforskarnas Hus i Leksand. Bo Lindwall är en flitigt anlitad föreläsare som medverkat vid ett stort antal seminarier liksom i radio och TV. Hans omfattande arkivforskning har bland annat lett till en egen databas med 150.000 registrerade personer. Bo Lindwalls forskning är av omvittnat hög kvalitet och har hjälpt till att höja standarden inom modern svensk släktforskning.