Sven BankestromLektor Sven Bankeström, Motala, tilldelades Victor Örnbergs Hederspris vid riksstämman i Oskarshamn, för sina noggranna och djupgående forskningar i 1600- och 1700-talens lokalhistoria, och har då använt sig även av mindre vanliga källor.Hans verk Från flydda tiders Kristdala och Tunalän I-III kan betraktas som handböcker i att forska om platser.