ulla thorsell ostlundBild: allehanda.se

Ulla Thorsell ÖStlund
Bild: allehanda.se

Ulla Thorsell Östlunds bok Östanbäcksfolket, nominerad av Sollefteå Släktforskare. Ulla Thorsell Östlund ger i sin bok en utförlig beskrivning av ättlingarna till paret Erik Persson och Brita Olsdotter, som levde i Östanbäck under första hälften av 1700-talet. Men boken ger inte bara data och släkttavlor utan också berättelser och beskrivningar som belyser ekonomiska, kulturella och sociala sammanhang. Fotografier och instruktiva kartbilder ger djup och liv åt framställningen. Notabelt är att författarinnan inte håller sig till det traditionella agnatiska perspektivet utan behandlar kvinnliga ättlingar på samma sätt som manliga.