Gunilla Nordlund & Elisabeth RenströmHederspriset till Victor Örnbergs minne har för 2010 tilldelats journalisterna Gunilla Nordlund och Elisabeth Renström. Gunilla Nordlund och Elisabeth Renström har kombinerat sin kunskap och sitt stora intresse för släktforskning med journalistiken och skapat radioprogrammet Släktband, som hittills har avverkat åtta säsonger i Sveriges Radio P1.Släktband har på ett föredömligt sätt medverkat till att lyfta fram släktforskningen som den folkrörelse och kulturfaktor den är.

Släktband har exemplariskt visat på källor ur arkiven som ger mer kunskap om anorna än vad man kan hitta i de vanliga kyrkböckerna. Att ”klä på” förfäderna mera information än namn och datum, att ge sig in i många olika arkiv, en del lätta att ta till sig och andra svårare att ta del av, har varit en av intentionerna med programserien.

Programmen har praktiskt visat hur man tar del av dessa källor. Det är en utmaning för släktforskarrörelsen att få forskarna att vända tillbaka till arkiven och fördjupa sig i allt vad ett arkiv kan erbjuda. Till det arbetet och intresset bidrar Gunilla Nordlund och Elisabeth Renström med programserien Släktband i allra högsta grad.